Certificeringen

FINPA bezit alle vereiste certificaten

U kunt hierbij denken aan:

  • Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA- keurmerk).
  • Een lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)
  • Een referentstatus van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt.

Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Door onze erkend referent status kunnen we gebruik maken van de versnelde streeftermijn van de IND om binnen 2 weken een verblijfsvergunning af te geven.

Bekijk ons SNA keurmerk (PDF):

Bekijk NBBU certificaat (PDF):